Rekommendationer för pensionärer

Drömmar om lycklig pensionering utomlands

Pensionering utomlands är ett spännande och attraktivt förslag för många personer.  Lockelsen av ett bättre klimat eller en bättre livskvalitet kan göra pensionering i ett annat land mycket tilltalande.

Oberoende av om du vill tillbringa din pensionstid njutande av mer soligt väder, uppfylla din dröm att förena dig med andra familjemedlemmar, som redan flyttat utomlands eller betraktar pensionering som en chans att starta ett nytt aventyr genom att utforska nya platser och syssla med nya hobbyer eller intressen, finns det flera kritiska saker att undersöka och fundera på, innan du ger dig i väg för att njuta av dina skymningsår utomlands, för att ha en lyckad flytt under pensionstiden.

Gör undersökning

Tiden är dne prakt som många personer inte har i överflöd när det gäller flytten, men ju mer tid du ägnar åt undersökningen, desto bättre. Trots att den här tanken kan vara frånstötande, ger det dig dividender senare och hjälper dig att undvika fel.

Fundera på vad du skulle inrätta, om du flyttade hemifrån i ditt land, t. ex. din telefonlinje,  de kommunala tjänsterna och kommunalskatten, och ta reda på vilka uppgifter du skulle behöva för att göra det i ditt nya plats.

Vill du behålla din egendom?

Om du bestämmer dig för att behålla din egendom och den kommer att vara tom eller uthyrd, ska du underrätta din lånebank och försäkringsleverantör om det här. Och, naturligtvis, ska du se till att det är säkert.

Pension och finanser

Det är viktigt att veta att du kommer att känna dig finansiellt komfortabel under din pensionsperiod. De pensionärer som går i pension utomlands behöver hantera sina finanser och vara i stånd att ha ett komfortabelt liv tack vare sina besparingar och pensionsintäkter i ett annat lands ekonomi. Innan du avreser, ska du granska statusen av alla tillgångar från pension samt om du kommer fortfarande att vara i stånd att ha tillgång till dem i det land där du går i pension och om du kommer att ha nytta av vissa inkrementella tillväxter.

Det finns en rad tillgängliga optioner för de som går i pension utomlands för att maximera deras nuvarande pension i ett annat land. Din finansrådgivare kan rekommendera dig det bästa tillvägagångssättet. Det är oehört viktigt att söka finanshjälp, eftersom det finns en rad finansprodukter och pensionsscheman tillgängliga för utländska pensionärer, som du inte kan få veta om annorlunda.

Skatter

Olika länder har olika lagar och egendoms- och inkomstskatter. För att undvika finansöverraskningar, ska du få en ingående finanskonsultation, så att du fullständigt förstår dina skatteförpliktelser både till det land som du lämnar och det land som du flyttar till. Din finansrådgivare kan också underrätta dig om förmånerna med offshore banking, eftersom det kan minska ditt skatteansvar beroende av den plats där du bor.