Rekommendationer om flytt med tonåringar

Förvandla den till en positiv erfarenhet

När du och din familj lämnar sin komfortzon för att flytta till ett nytt land, orsakar det mycket stress. För att hjälpa underlätta den här påverkan, i synnerhet på tonåringar, föreslår vår flyttfirma i Stockholm vissa väsentliga rekommendationer.

Beslutet att flytta utomlands är inte lätt och när du tar din familj med dig kan det bli mycket mer komplicerad. Det finns få saker i livet som kan påverka din familj så mycket som ändring av hemvisten. En flytt med tonåringar kan vara särskild svår, med tanke på det faktum att många tonåringar betraktar den här omvälvningen som högst ovanlig.

Det är svårare för tonåringar att lämna sitt hem

Tonåringar presenterar ofta en rad anledningar och väl genomtänkta argument till varför deras familj får inte ändra sin hemvist. Deras första reaktion är förståelig med tanke på det faktum att de flesta tonåringar (till skillnad från små barn) har redan byggt livet för sig själva, finslipat sina sociala färdigheter och fattat sina egna beslut. De har nära vänner, skolaktiviteter, jobb, familjeförbindelser och, enkelt uttryckt, minnen om att de vuxit på det samhälle som de kallar hem.

Oberoende av din motivering till flytt, är det livsviktigt att hålla dina tonåringar inblandade i varje skede.

Be dina tonåringar om att undersöka er bestämmelseort på nätet

Som förälder kan du också utmana dina tonåringar att bli mer inblandade i flyttprocessen genom att anförtro dem ansvaret för dess speciella aspekter. Till exempel, är tonåringar vanligen mer insatta i datorer och medvetna om nätdetaljer. Alltså, kan du be dem om att undersöka en rad frågor angående er bestämmelseort på nätet, till exempel, den bästa omgivningen där ni kan köpa eller hyra ett hus, uppgifterna om hur man kan få ett körkort, dvs. vilka blanketter man ska fylla i, skolsystemen – vilka av dem har de högsta rankningarna, de platser som ni kan besöka, den mat som ni kan äta, de språk som man talar där och många andra saker.

Det här försöket att involvera dina tonåringar är helt enkelt ett steg till en positiv utgång. En av de viktigaste faktorerna enligt deras mening blir din inställning till flytten. Om föräldrarna visar en verklig entusiasm för de förändringar som de tänker inlåta sig på, kan de verkligen berika deras barns värld genom att stödja dem under de svåra skeden, som väntar dem i framtiden. Det är ju välkänt att barn till utländska personer är mer självsäkra, anpassningsbara och fördomsfria.

Det kan låta uppenbart, men när du förbereder dig till flytten, glöm inte att fundera på konsekvenserna  för din familj i sin helhet och varje familjemedlems känslor, i synnerhet dina tonåringars. Om du förbereder dig fullständigt, kan det hjälpa dig att stödja alla under de svåra tiden, som väntar er i framtiden.